Monday, December 26, 2016BARU DITERBITKAN: Dictionary for Backpackers and Business (English-Malay-Arabic) oleh TELAGA BIRU SDN BHD. Penulis: Prof. Madya Dr Muhammad Sabri Sahrir (2017)

Dictionary for Backpackers and Business ini disusun untuk membantu para pembaca dan profesional dalam penggunaan bahasa Arab bagi tujuan perbualan, perjalanan, pelancongan, perhubungan antarabangsa dan perniagaan. Ayat dan frasa yang digunakan dimudahkan struktur dan persembahannya, disertakan dengan baris dan transliterasi dan disesuaikan kandungannya dengan konteks semasa. Semoga Buku Panduan Bahasa Arab ini dapat membantu para pembaca mencapai objektif penggunaannya dengan efektif dan berkesan. - Penulis.

No comments:

Post a Comment